YANGJIANG PARTNER INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD.
Address: No.195 Jinbi Garden Dongfeng 3Rd., Yangjiang Guangdong, China
Tel: 86-662- 2277088
Fax: 86-662- 3257979
E-mail: yjpartner@126.com
Http: //www.yjpartner.com